23.02.2022 Εκπαιδευτικα

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ | Θεσσαλονίκη 2021: Προς ένα συμμετοχικό μέλλον

2021. Αναφίβολλα μια χρονιά περιορισμών, εσωστρέφειας, εγκλεισμού.

Αναφίβολλα μια χρονιά περιορισμών, εσωστρέφειας, εγκλεισμού.

Τι συνέβη όμως αυτό τον χρόνο στη Θεσσαλονίκη;

Πως υποστηρίχθηκαν ομάδες πολιτών και πως εκπαιδεύτηκαν σε καινοτόμες οργανωτικές μεθόδους κατά τη διάρκεια του δεύτερου lock down;

Ποιά είναι η ανάγκη της πόλης και των πολιτών για περισσότερο Πράσινο;

Με ποια εργαλεία μπορούμε να περάσουμε από την κάθετη οργάνωση του χώρου στη συλλογική διακυβέρνησή του με συνεργασίες που ξεκινάνε από τα κάτω;

Διαβάστε την μελέτη που εκπόνησαν τα μέλη της Οργάνωσής μας: Περικλής Χατζηνάκος, Μαρία Τσανανά, Θένια Χριστάκου, Νάγια Τσελεπή, Γιώργος Χατζηνάκος, Καλλιόπη Πασιά.
Γραφιστική επιμέλεια: Σταυρούλα Καπαρού (Fedora Creative Studio).
Με την υποστήριξη του Heinrich Böll Stiftung Greece.

 

 

Στην περιβαλλοντική οργάνωση Μαμαγαία αλλάζουμε την καθημερινότητα των γειτονιών της πόλης. Οραματιζόμαστε τις πόλεις μας πράσινες και βιώσιμες, τις γειτονιές μας δραστήριες και συμμετοχικές, με κατοίκους που νοιάζονται και φροντίζουν το περιβάλλον.

TOP