ΠΡΑΣΙΝΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ: Δημιουργωντας το πρωτο Βρωσιμο Δασος

Δόμηση Κοινοτήτων, Συμμετοχικός Σχεδιασμός, Τεχνικές Μελέτες & Κατασκευή

Σε εξέλιξη

Το έργο ΠΡΑΣΙΝΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ (Green Sustainable Paths) συνδέει το 5ο Γυμνάσιο Νεάπολης και την τοπική γειτονιά μέσω της συνδημιουργίας ενός κοινοτικού τροφοπαραγωγικού δάσους.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός νέου βιώσιμου οικοσυστήματος που θα αποτελέσει καινοτόμο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να προσεγγίζουμε τον αειφόρο σχεδιασμό των πόλεων μας.

Ο νέος αστικός πράσινος πόρος θα αποτελέσει τόπο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εξοικείωσης της Κοινότητας με έννοιες όπως η οικοσυστημική διαχείριση, τα Κοινά, η τοπικοποίηση, η εποχικότητα και η παραγωγή της τροφής .

Το έργο προωθεί ολιστικά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσω:

α) της δημιουργίας ενός αστικού κοινοτικού “Βρώσιμου Δάσους” με καρποφόρα δέντρα και τροφοπαραγωγικά φυτά. Μεταμορφώνει άδειους πράσινους χώρους σε τόπους βιώσιμης γεωργίας προσφέροντας ευκαιρίες εξοικείωσης με πρακτικές περμακουλτούρας.

β) της ανάπτυξης μιας ενεργής κοινότητας αποτελούμενη από τους κατοίκους και τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Η κοινότητα συμμετέχει ενεργά σε όλα τα στάδια προετοιμασίας, σχεδιασμού, υλοποίησης και φροντίδας του Δάσους μέσω εκπαιδευτικών και συμμετοχικών εργαστηρίων, σεμιναρίων και δράσεων πεδίου. Η δημιουργία του Δάσους θα αποτελέσει κόμβο ενδυνάμωσης της  κοινωνικής συμπερίληψης για τη γειτονιά.

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Νεάπολης-Συκεών και τον Συνεταιρισμό Βιώσιμη Ανάπτυξη - Cob.gr, με την υποστήριξη του EU Staff Fund for a Fair and Sustainable Future, το οποίο διαχειρίζεται το King Baudouin Foundation.

Συνεργατες

TOP