Ο Δρομος ειναι η Συνυπαρξη

Εκπαιδευτικά & Καλλιτεχνικά Εργαστήρια, Επικοινωνία και Διαχείριση Πολιτισμού, Συμμετοχικός Σχεδιασμός

Ο Δρόμος είναι η Συνύπαρξη είναι ένα έργο στο οποίο η Μαμαγαία παρείχε υπηρεσίες επικοινωνίας και event management μετά από ανάθεση της  «ΚΑΛΛΙΣΤΩ - Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση», κατά την περίοδο 01-11-2021 / 31-12-2021 στη Θεσσαλονίκη. 

Η «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» υλοποίησε το έργο «Ο Δρόμος είναι η Συνύπαρξη», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019» του Πράσινου Ταμείου. Η «Μαμαγαία/Mamagea», έχοντας λάβει γνώση της φύσης του έργου και των δράσεων του, καθώς και των ειδικών επιστημονικών και άλλων απαιτήσεων που προέκυψαν από το μέγεθος, το χρονοδιάγραμμα, τις προθεσμίες και την πολυπλοκότητα του έργου, έχοντας διαβεβαιώσει ότι διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία, που απαιτούνταν για την ανάληψη και παροχή εκ μέρους της, των σχετικών υπηρεσιών, συμφωνήθηκε να συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου ως Σύμβουλος Επικοινωνίας και Event Management με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α. Διάχυση των σκοπών και του αντικειμένου του έργου 

Β. Διάχυση του μίνι-ντοκιμαντέρ που παράχθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 1 «Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (μίνι ντοκιμαντέρ)» σε ΜΜΕ και γενικό κοινό. 

Γ. Διάχυση της χρήσης της εφαρμογής mobile app που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 2 «Ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού και ηλεκτρονικής εφαρμογής (mobile app) - Παραγωγή αναμνηστικού υλικού»

Δ. Διεξαγωγή τριών (3) workshops Συμμετοχικής Αξιολόγισης στη Δυτική Μακεδονία (δύο σε συνεργασία με τα τμήματα TEET & THMMY και ένα σε συνεργασία με οργανώσεις, συλλογικότητες & άτυπες ομάδες της Κοινωνίας των Πολιτών), όπως προβλέπονται στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης & κινητοποίησης πολιτών (α) Κατοίκων της περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (β) Κατοίκων μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη)». Τα workshops Συμμετοχικής Αξιολόγισης, δίνοντας προτεραιότητα στην τήρηση όλων των υγειονομικών διατάξεων που προβλέπονται λόγω πανδημίας, συμφωνήθηκε να διεξαχθούν ηλεκτρονικά. 

Ε. Διεξαγωγή μίας (1) εκδήλωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γενικού κοινού με πανελλαδική εμβέλεια μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης & κινητοποίησης πολιτών (α) Κατοίκων της περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (β) Κατοίκων μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη)». 

Mάθετε περισσότερα στο βίντεο της Καθημερινής που παρείχθει στο πλαίσιο της προώθησης του έργου:

Συγκεκριμένα, ως προσδοκώμενα αποτελέσματα προβλέφθηκαν να παραδοθούν τα εξής: 

- Προβολή του μίνι ντοκιμαντέρ σε πέντε (5) εκδηλώσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης & κινητοποίησης πολιτών & προβολή σε τρία (3) τηλεοπτικά δίκτυα (1 εθνικό, 2 τοπικά).

- Συμμετοχή περίπου 100-120 ατόμων στα τρία workshops Συμμετοχικής Αξιολόγισης στην Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας και 80-90 στην εκδήλωση για γενικό κοινό με πανελλαδική εμβέλεια. 

- Συμπλήρωση περίπου 150 ερωτηματολογίων συνολικά από συμμετέχοντες/ουσες σε workshops και εκδηλώσεις. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα του έργου μπορείτε να βρείτε στο επίσημο website του έργου: https://roadcoex.gr/

Συνεργατες

TOP