Υπηρεσιες

Θέλεις να μάθεις περισσότερα για το πρόγραμμα και το έργο μας;

Καλλιεργούμε περιβαλλοντική συνείδηση, προάγουμε νέες μορφές συμμετοχής και συνεργασίας, βελτιώνοντας το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον

Δραστηριοποιούμαστε σε δύο πυλώνες:
Α. Βιώσιμη Αρχιτεκτονική
Β. Εκπαίδευση - Πολιτισμός

Κάθε εγχείρημα στην ολοκλήρωσή του παράγει προτάσεις για χάραξη αστικών πολιτικών. Εμπνεόμαστε από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης της καινοτομίας, της αειφορίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης.

TOP