Κοινα υπο Κατοικηση

Από την αστική μονάδα στο επίπεδο της πόλης

Ακολουθώντας τα βήματα που χάραξε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μέσω των 17 στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, κύριο αντικείμενο του έργου "Κοινά υπό κατοίκηση" αποτελεί η μετατροπή μιας τυπικής πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε ένα πρωτότυπο πράσινο κτίριο.

Δείτε την τεχνική έκθεση

Τον Ιούνιο του 2020, δημιουργήθηκε μια ολιστική μεθοδολογία, η οποία εστιάζει σε τεχνικούς παράγοντες και στον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι μπορούν να ενεργούν συνεργατικά ως κοινότητα και να συμμετέχουν δυναμικά στον πράσινο μετασχηματισμό. Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της «κάθετης» κοινωνικής συνοχής, μέσω της ενεργοποίησης τόπων κοινοτικής συνύπαρξης, διαμόρφωσης περιβαλλοντικής κουλτουρας (μείωση ενεργειακού αποτυπώματος, βελτίωση μικροκλίματος) και συμμετοχικών διαδικασιών (εργαστήρια Επιστήμης Πολιτών, συμμετοχικός σχεδιασμός και εκπαιδευτικά σεμινάρια) ολοκληρώθηκε η τεχνική μελέτη για την ανακατασκευή του κτιρίου. Όραμα του έργου αποτελεί αφενός η ολοκλήρωση της προτεινόμενης μετατροπής και αφετέρου η αναπαραγωγή του παραχθέντος μοντέλου και σε άλλα κτίρια.

mamagea.gr Common Residences
Common Residences logo

Συμπληρωματικά του κτιρίου, τον Ιανουάριο του 2020 συστάθηκε η Πράσινη Κοινότητα Θεσσαλονίκης, που αριθμεί εξήντα μέλη (συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων του κτιρίου). Η Κοινότητα ενεργεί ως ένας μικρός επιταχυντής πράσινων ιδεών και τοπικών πολιτιστικών δράσεων. Τα μέλη της Κοινότητας δημιούργησαν το βραβευμένο σε εθνικό και βαλκανικό επίπεδο από το διαγωνισμό “Green Ideas” έργο “Ημέρες Πράσινου Σχολείου”.

Στο πλαίσιο των “Κοινών υπό Κατοίκηση” και μεταξύ του διαστήματος Δεκέμβριος 2019 - Ιούνιος 2020, πραγματοποιήθηκαν 53 περιβαλλοντικές-πολιτιστικές δραστηριότητες, προσελκύοντας συνολικά 3.339 συμμετέχοντες. Από το Δεκέμβριο του 2019 η ομάδα του έργου συνεργάστηκε στενά με το Δήμο Θεσσαλονίκης για τη διαμόρφωση μιας τοπικής πολιτικής που θα ενισχύει τη δημιουργία φυτεμένων δωμάτων και κάθετων κήπων μέσω της μείωσης των δημοτικών φόρων.

Το έργο “Κοινά υπό Κατοίκηση” χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα START - Create Cultural Change 2019/2020. Το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτούσε την ανάπτυξη projects που στόχευαν στην κοινωνική αλλαγή μέσω πολιτιστικών πρακτικών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του Robert Bosch Stiftung, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki και την Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων, και υποστηρίχθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

TOP