Οροι Χρησης και Προστασια Προσωπικων Δεδομενων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η περιβαλλοντική οργάνωση με την επωνυμία «μαμαγαία/mamagea Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία», συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2016/679), δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο των συνεργατών και πελατών μας και προς τον σκοπό αυτό μεριμνούμε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων μας. Θα είμαστε σαφείς και ειλικρινείς όσον αφορά στα δεδομένα που συλλέγουμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε.

Δεδομένων των υπηρεσιών που παρέχουμε προς εσάς, ήτοι έργα και μελέτες βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προτάσεις για χάραξη αστικών πολιτικών, προγράμματα πολιτιστικών δράσεων, αυτή η πολιτική έχει ως βασικό περιεχόμενο τα εξής: 

 • Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε λόγω της σχέσης σας με εμάς ως συμμετέχοντα στις δράσεις μας, πελάτη ή υποψήφιο πελάτη και μέσω της χρήσης του ιστοτόπου, των εφαρμογών για κινητά και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας.

 • Από πού λαμβάνουμε τα δεδομένα

 • Τι ενέργειες πραγματοποιούμε με αυτά τα δεδομένα

 • Πώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα

 • Σε ποιον διαβιβάζουμε/γνωστοποιούμε αυτά τα δεδομένα

 • Πώς αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας

 • Πώς συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με εσάς και επιτρέπει την ταυτοποίηση, όπως το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και οι πληροφορίες που σχετίζονται με την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς όταν συμπληρώνετε φόρμες συμμετοχής χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας και άλλους ιστοτόπους προσβάσιμους μέσω του δικού μας, όταν συμμετέχετε σε έρευνα ή διαγωνισμό μας και όταν επικοινωνείτε μαζί μας.

Συγκεκριμένα, ενδέχεται να συλλέξουμε τις εξής κατηγορίες στοιχείων:

Πληροφορίες επικοινωνίας:

 • Όνομα

 • Τίτλος (κος/κα)

 • Διεύθυνση

 • Ημερομηνία γέννησης

 • Φύλο

 • E-mail

 • Αριθμός σταθερού/κινητού τηλεφώνου

 • Φαξ


Επιπλέον προσωπικές πληροφορίες/προτιμήσεις

 • Οικογενειακή κατάσταση

 • Μέλη οικογένειας

 • Επάγγελμα

 • Επιθυμητός τρόπος πληρωμής

 • Επιθυμητός δίαυλος επικοινωνίας

 • Επωνυμία εταιρείας

Δεδομένα εφαρμογών/ιστοσελίδων/μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί ή συνδεθεί μαζί μας, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα δεδομένα: 

 • Μέσος όρος χρήσης δεδομένων εφαρμογών (click behavior εντός των εφαρμογών)

 • Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Χρήση διαδικτυακής ψυχαγωγίας

 • Επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της mamagea

 • Δεδομένα Cookies (υπό την προϋπόθεση της αποδοχής της πολιτικής cookies)

 • Χρήση των ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης της mamagea (π.χ. επισκέψεις και δημοσιεύσεις σε διαδικτυακούς τόπους συζητήσεων-forums)

Προσωπικά στοιχεία σχετικά με τη σωματική ή ψυχική σας υγεία και την εικαζόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων ή την καταδίκη για αυτά, που θεωρούνται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων. Θα επεξεργαστούμε τέτοια δεδομένα μόνο αν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας ή εάν είναι απαραίτητο (π.χ. εάν ζητήσετε ειδική υποστήριξη) ή αν τα έχετε δημοσιοποιήσει σκόπιμα.

ΠΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ζητάτε.

 2. Επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση διαδικαστικών εκκρεμοτήτων. Σας στέλνουμε επικοινωνίες σχετικά με τις υπηρεσίες που ζητάτε και τυχόν αλλαγές σε αυτές τις υπηρεσίες. Αυτές οι επικοινωνίες δεν έχουν διαφημιστικούς σκοπούς και δεν μπορούν να εξαιρεθούν.

 3. Επαλήθευση/έλεγχος πιστωτικών καρτών ή άλλων μέσων πληρωμής: Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία της πληρωμής σας για λόγους λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου, καθώς και για την ανίχνευση ή την αποτροπή τυχόν περιστατικών απάτης.

 4. Διοικητικοί ή νομικοί σκοποί: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για στατιστική ανάλυση και ανάλυση marketing, δοκιμές συστημάτων, έρευνες πελατών, συντήρηση και ανάπτυξη, καθώς και για την αντιμετώπιση διαφορών ή αξιώσεων. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε τη δημιουργία προφίλ δεδομένων με τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς για λόγους στατιστικής ανάλυσης και ανάλυσης marketing. Οποιαδήποτε δραστηριότητα δημιουργίας προφίλ θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά τη συγκατάθεσή σας και καταβάλλοντας τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι όλα τα δεδομένα στα οποία βασίζονται τα προφίλ αυτά είναι ακριβή. Με την παροχή προσωπικών δεδομένων συμφωνείτε ρητά ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να πραγματοποιήσουμε δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Απορρήτου.

 5. Επικοινωνία με το τμήμα Επικοινωνίας: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας μαζί σας, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να αναβαθμίζουμε την εμπειρία σας.

 6. Marketing: Ανά διαστήματα επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά και σας παρέχουμε πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ή όχι τέτοιου είδους επικοινωνίες, δηλώνοντάς το, καθώς σε  κάθε ηλεκτρονική μας επικοινωνία θα έχετε την ευκαιρία να υποδείξετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το υλικό άμεσου marketing μέσω του "unsubscribe".

 7. Ασφάλεια: υγεία, διοίκηση, πρόληψη / διαλεύκανση εγκλήματος, τελωνειακών ή αστυνομικών αρχών: Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε κυβερνητικές αρχές ή φορείς επιβολής του νόμου για συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν έχουμε νομική βάση για να το πράξουμε. Η νομική βάση εξαρτάται από τους λόγους που έχουμε συλλέξει και χρειαζόμαστε για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.


Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω λόγους: 

 • Για να συμμορφωθούμε με κάποια νομική υποχρέωση

 • Επειδή μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. για σκοπούς marketing)

 • Για την προστασία της ζωής σας ή της ζωής άλλων (π.χ. σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης)

 • Λόγω των νόμιμων συμφερόντων μας κατά τη λειτουργία μας (π.χ. για διοικητικούς, φορολογικούς σκοπούς)

Μόνο άτομα ηλικίας από 16 ετών και άνω μπορούν να παρέχουν τη δική τους συγκατάθεση. Για παιδιά κάτω από αυτή την ηλικία απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων.

Δε διατηρούμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για να καθορίσουμε το κατάλληλο χρονικό διάστημα διατήρησης, λαμβάνουμε υπόψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και τη δυνατότητα να πετύχουμε τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα.

Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη τα χρονικά διαστήματα για τα οποία ίσως χρειαστεί να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις ή για να ανταποκριθούμε σε καταγγελίες/ερωτήσεις και να προστατέψουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας σε περίπτωση άσκησης κάποιας αξίωσης.
Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, τα διαγράφουμε ή τα καταστρέφουμε με ασφάλεια. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη εάν και πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε με την πάροδο του χρόνου τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε, καθώς και εάν μπορούμε να τα διατηρήσουμε ανώνυμα, ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς ή να σας ταυτοποιήσουν. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. 

 Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας κατά την αποθήκευση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία. Τα δεδομένα που μας παρέχετε online προστατεύονται με τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer - Ασφαλές Στρώμα Υποδοχών). Η τεχνολογία SSL αποτελεί τη βασική μέθοδο στον κλάδο κρυπτογράφησης προσωπικών πληροφοριών και στοιχείων, για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς τους στο διαδίκτυο.

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε αξιόπιστους τρίτους για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη να διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής κι επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν στα εξής τρίτα μέρη για τους σκοπούς που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου:

 1. Κυβερνητικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές και τελωνειακές αρχές.

 2. Αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεών μας, όπως τηλεφωνικά κέντρα, που παρέχουν υποστήριξη στους πελάτες μας, παρόχους υπηρεσιών cloud και υπηρεσιών marketing μέσω e-mail, που βοηθούν την ομάδα marketing με τη διεξαγωγή ερευνών πελατών και εκτελούν στοχευμένες εκστρατείες marketing.

 3. Νομικούς και άλλους επαγγελματίες συμβούλους, δικαστήρια και φορείς επιβολής του νόμου σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας που προκύπτουν από τη σύμβασή μας μαζί σας.

COOKIES ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies για να μπορούμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και να σας παρέχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες που ίσως βρείτε χρήσιμες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει cookies των συνεργατών μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαφήμισης που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή μας. Επισκεφθείτε τους ιστοτόπους των συνεργατών μας για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική τους περί απορρήτου και cookies.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μεταφέρονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας και να παρακολουθούμε τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε καλύτερα ποια προϊόντα και υπηρεσίες είναι καταλληλότερα για εσάς. Ένα cookie περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας, ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να διεκπεραιώσετε την αγορά σας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης, δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, ώστε να αποδέχεστε, να απορρίπτετε ή να διαγράψετε τα cookies. Η επιλογή "Βοήθεια" στη γραμμή εργαλείων των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης σάς εξηγεί πώς να αποτρέψετε το πρόγραμμα περιήγησής σας από το να αποδεχτεί νέα cookies, πώς να το ρυθμίσετε να σας ενημερώνει όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, ή πώς να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies. Εάν επιλέξετε αυτές τις ρυθμίσεις, ίσως διαπιστώσετε ότι ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες δε λειτουργούν όπως προβλέπεται. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν εντοπίζουν καμία πληροφορία που έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και πώς να αποτρέψετε την εγκατάστασή τους, επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: allaboutcookies.org.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχουμε ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ("ΥΠΔ"), την κ. Πασιά Καλλιόπη, για να επιβλέπουμε τη συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή κάποιο αίτημά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα στο e-mail datacare@mamagea.gr.

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η βασική εποπτική αρχή προστασίας των δεδομένων για τη Μαμαγαία/mamagea, ως Ελληνική αρχή-ελέγκτρια δεδομένων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάτω από ορισμένες συνθήκες και βάσει νόμου, έχετε το δικαίωμα:

 • Να πληροφορείστε αν διατηρούμε προσωπικά σας δεδομένα και, αν ναι, ποια είναι τα δεδομένα αυτά και γατί τα διατηρούμε/χρησιμοποιούμε.

 • Να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (κοινώς γνωστό ως "αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων"). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε και να ελέγχετε αν τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.

 • Να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώνετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε για εσάς.

 • Να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητάτε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε προσωπικά δεδομένα όπου δεν υπάρχει κανένας λόγος για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από εμάς να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου έχετε ασκήσει το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία τους (βλ. παρακάτω).

 • Να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν επικαλούμαστε έννομο συμφέρον (ή συμφέροντα τρίτου), αλλά η συγκεκριμένη κατάστασή σας σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους για το λόγο αυτόν. Επίσης, έχετε το δικαίωμα αντίταξης όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου marketing.

 • Να αντιτάσσεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ, που δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας δεδομένα ή το προφίλ σας.

 • Να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητάτε να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για παράδειγμα, εάν θέλετε να διαπιστώσουμε την ακρίβειά τους ή το λόγο επεξεργασίας τους.

 • Να ζητάτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή άλλο μέρος (κοινώς γνωστή ως δικαίωμα "φορητότητας δεδομένων") σε ηλεκτρονική και δομημένη μορφή. Αυτό σας επιτρέπει να λαμβάνετε τα δεδομένα σας από εμάς σε ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη μορφή και να μπορείτε να διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε άλλο μέρος σε ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη μορφή.

 • Ανάκληση συγκατάθεσης. Στις περιορισμένες περιπτώσεις όπου ενδεχομένως έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός αν έχουμε άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.


Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, θα πρέπει να αποστείλετε το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση datacare@mamagea.gr ή να επικοινωνήσετε ταχυδρομικώς με τον ΥΠΔ μας στη διεύθυνση Μαμαγαία ΑΜΚΕ, Αλεξάνδρου Σβώλου 45, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη.

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα). Εντούτοις, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος, σε περίπτωση που το αίτημά σας για πρόσβαση είναι σαφώς αβάσιμο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Ίσως χρειαστεί να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας (ή για άσκηση οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας). Αυτό είναι ακόμη ένα σημαντικό μέτρο ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματός σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Ειδικότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις η ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων σας ενδέχεται να μην είναι δυνατή, εάν π.χ. αυτή η ικανοποίηση του δικαιώματός σας αντίκειται σε νόμιμη υποχρέωση.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Μαμαγαία/mamagea διαθέτει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημόσια εμφάνιση αυτών στον ιστότοπο  www.mamagea.gr

Διάβασα και αποδέχομαι τη νέα Πολιτική Απορρήτου και επιθυμώ να εγγραφώ στο newsletter της εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν κάνετε αποδοχή των όρων δε θα λαμβάνετε νέα της Μαμαγαία/mamagea.

 

TOP